Lucifers-verboden-vruchten

uittredingen


Home | terug van weg geweest | voorwoord | Lucifer | Engelen | Engelen2 | dark angel team | hemel,hel,vage-vuur? | iets uit de bijbel | magische kamer | ademhalings- en meditatieoefeningen | gidsoefeningen | prana&odmantel | tattwas | tattwas2 | tattwas3 | dromen | uittredingen | wat is er aan de hand ? | linken | Leesvoer | vraag&antwoord
Uittredingen,het splitsen van lichaam en geest,het gaan verkennen van zowel de aanwezig materialistische wereld als de astrale wereld.
 
Er zijn verscheidene vormen van uittredingen:
                      -onbewuste en ongecontroleerd
                      -bewust en ongecontroleerd
                      -bewust en gecontroleerd

onbewust en ongecontroleerd
 
Bij deze uittredingen hebben we zelf dus geen vat op,doch ze gebeuren zeer vaak ,vaker dan we beseffen doch we hebben hier geen enkele herinnering daar deze gebeurd buiten onze bewustheid en controle,maar hierbij vergaren we wel kennis welke we opslaan in ons onderbewuste daar deze reizen" gegidsde belevenissen "met ieder zijn doel en waarde zijn.Tijdens onze nachtelijke avonturen ,ook eerder besproken onder het thema "dromen"beleven en leren we dus vaak essentiële lessen voor onze verdere groei op het spirituele level.
Deze onbewuste en ongecontroleerde uittredingen zijn dus zeker niet minder waardig.
Onze zogenaamde "déjavu-gevoelens" hebben hier hun oorsprong!
 

bewust en ongecontroleerd
 
Een andere fase van uittreden is dus de bewuste doch ongecontroleerde;
je voelt jezelf uit je lichaam treden ,je voelt jezelf wegzweven of misschien in andere gevallen naar beneden vallen.Je hebt verscheidene manieren doch men heeft indit geval dus geen controle over de uittreding,de splitsing gebeurd zeer spontaan ,vaak zeer snel en heftig zodat het een schok en angstreactie meebrengt waardoor deze astrale splitsing ook een van vaak zeer korte duur is;want van het moment dat je een gevoel van angst beleefd val je meteen terug in je lichaam,je treed dus weer in.Deze intreding kan ook weleens zeer heftig zijn daar ze normaal ook weer gecontroleerd moet zijn,soms zo heftig dat het een ware schok of slag op je lichaam en/of hoofd teweeg brengt.
Doch wanneer je weer terug bent weet je dus nog dat je een uittreding hebt gehad,je bent er van bewust.
Je dromen zijn vergelijkbaar hiermee,je herinnert doch controleerd vaak niet,deze controle is dus zoals eerder vermeld belangrijk om onder de knie tekrijgen voor verdere groei.
Deze vorm van uittreden word ook vaak beleefd,vele mensen hebben reeds het gevoel van wegzweven of neerstorten gehad terwijl ze nog maar even in hun bed lagen,zeer normaal daar je tussen wakker zijn en slapen de juiste trilling hebt om splitsingsoefeningen tedoen en tebeleven.

bewust en gecontroleerd
 
Deze manier van splitsing,astraalreizen is het hoogste niveau die we als mens kunnen bereiken om ons geestelijk voortebereiden voor het leven in het grote astralplane,hierdoor leren we onze wegkennen door de sferen;dankzij deze manier van bewustzijn vergaren we de grootste kennis die onze gidsen ons leren kunnen.
 
Deze reizen zullen stap voor stap opgebouwd worden,steeds een beetje langer en steeds een beetje verder,doch steeds gegidsd,ookal zullen ze zich niet steeds voor je zichtbaar maken,ze zijn er altijd.Vooral indien het je toegestaan is tereizen door de Hogere Sferen zal er steeds een gids met betrekking deze sfeer je komen halen en begeleiden,zonder deze "geleide-engel" verblijven we in de lagere sferen,doch denk er altijd aan deze "lagere sferen" zijn nog altijd intenser dan de laagste,onze materialistische sfeer.
Beleef en onderzoek alles stap voor stap ,rustig en ongeforceerd,doch steeds bewust en met uiterste controle indien je je uiterste grenzen van je verste innerlijk wil verkennen en vervol-leren.

lichaam en geest gesplitst
uittreding6.jpg
doch altijd verbonden door de "zilveren koord"

Doch wat met de "bijna dood ervaringen"?
Deze ervaringen zijn inderdaad uittredingen die zeer spontaan gebeuren,hun lengte in natuurlijk bij ieder verschillend,hun doel:hangt van persoon tot persoon af ,voor de ene is het een manier om door een moeilijk periode tekomen,voor de andere is het een ware levensbeschouwing en voor nog andere is het een gewaarwording van het bestaan van het astrale en de bewustwording van het bestaan van engelen en /of entiteiten in een "hiernamaals".Wat de rede ook zijn mag,de persoon in kwestie zal het zijne er wel uittrekken en deze belevenis of les de rest van dit aardse bestaan meedragen.

splitsingsoefeningen:
 
Voor men begint aan splitsingsoefeningen zorgt ervoor dat je voldoende prana hebt opgeladen,dat je od-mantel krachtig is.
Zorg er ook voor dat je lichaamlijk en geestelijk rein bent.
Trek je terug op een plaats waar je zeker bent dat je rustig en ongestoord kunt zijn gedurende de gehele oefening,wanneer je een uittreding beleefd mag niemand je lichaam fysiek aanraken dit kan schadelijke gevolgen met zich meebrengen!

Wees ervan bewust,dat je hier niet meer temaken hebt met menselijke krachten,maar binnentreedt in de trillingstoestanden van geweldige kosmische krachten!Maar als Atma in jou is vrijgemaakt,als zijn kracht je leidt,dan kan je dit aan.

De eerste oefening nu is als volgt:
 
Begeef je in de stilte van de natuur.Ga liggen in de magnetische meridiaan.Sluit je ogen!
Adem diep en ritmisch. Concentreer je op de voorstelling van het opgaan in het Al.Open dan je ogen.
 
Kijk bij volledige passiviteit van het lichaam onbevreesd de blauwe hemel in!Een diep verlangen moet je vervullen om het lichaam teverlaten,op testijgen  in het oneindigen de verte van de ruimteloosheid.
 
Door dit mentale voorstellingsvermogen voel je steeds meer de zwaarte van je lichaam wegvallen.Voel je de losmaking van je fluïdieke of astrale lichaam van het grondstoffelijke,fysieke niveau.
 
Sluit nu je ogen!
 

Je geest is afgeleid van alle zintuigen.Je voelt en denkt niets! In je is rust,bewegingloosheid.Je lichaam is niet meer.Je bent opgegaan in het Al!
 
Adem dan weer diep en ritmisch.
 
Schakel jezelf dan nog één keer uit,je lichaam,je denkvermogen.Ga op in het grote niets.in Atma!
 
Roep dan je bewustzijn weer terug.Sluit deze vooroefening met de ontspannende adem.

Zo gauw de werkingen sterker worden en je splitsingsverschijnselen aan voelt komen,bescherm je dan op de bekende manier door de od-mantel en het pentagram,tegen elk soort van vreemde stralingskracht!
 
IN geval van nood kun je deze oefening ook in je kamer uitvoeren:IN de lotushouding,met je gezicht naar het zuiden,bij het open raam.Concentratie als boven.Dezelfde beschermingsmaatregelen.Sterke bewieroking met wierook en Lavendel.

oude egyptische gravures
egypt.jpg
uittredingen volgens hun inzicht

Een verdere stap op het pad ter voorbereiding tot splitsing is de volgende dagelijkse concentratie-oefening:
 
*Ga in lotushouding zitten,het gezicht naar het oosten gericht.
 
*Adem diep en ritmisch en verdiep je in de volgende formules(nadat je prana in de solar-plexus en de pijnappelklier vrijgemaakt hebt).Je kunt hiervoor de transmutatie-oefening van de sexuele kracht benutten:"""Mijn astrale lichaam maakt zich steeds meer vrij.Door mijn bewuste kracht kan het gemakkelijk mijn lichaam verlaten,geen materie zal dit hoe dan ook kunnen verhinderen.Het lukt me steeds beter mijn astrale lichaam los temaken,te alle tijde,op elke plaats,en het bewust uit tezenden,waarheen ik wil.Ik kan het zover verdichten,dat het voor anderen zichtbaar wordt.Het lukt steeds beter bewuste splitsing te hanteren"""
 
*Na deze oefening ook weer passiviteit en ontspannende ademhaling.

bij de oefeningen gebruiken we vooral de maan-prana (maanademhaling:zie tatwass) doch zorg er voor dat deze niet in het algemeen de overmacht krijgt,breng je zonne-prana geregeld weer opsterkte zodat er zich een balans ontwikkeld en behouden blijft.

De volgende stap die je moet leren is door één wilskracht je lichaam in de toestand van spierstarheid,de katalepsie,tebrengen,omdat de splitsing dan makkelijker is.Je kunt de oefening liggend of in de lotushouding doen.
 
Adem diep en ritmisch,het lichaam volkomen passief.
 
Stel je door middel van mentale inbeeldingskracht in je gedachten voor,hoe je dat zou moeten doen.Begin bij je voeten en voel hoe heel je lichaam langzaam stijf en star wordt.
 
Beperk daarbij de ademhaling zoveel mogelijk.De katalepsie moet volledig zijn.
De ogen zijn daarbij gesloten,de oogballen naar boven en naar binnen gedraaid.
 
Houdt deze starheid een polsslag vol.Maak je dan weer los,langzaam en bewust,tot je weer diep en ritmisch ademt.Aansluitend passiviteit en rust.
 
Je moet net zolang oefenen totdat het je lukt de katalepsie op bevel van je wil ten alle tijde en elke houding tot stand tebrengen.

Wanneer we de vooroefeningen goed geoefend hebben en ons serieus hebben voorbereid gaan we over tot de eigelijke splitsingsoefeningen.
 
Houd bij deze oefeningen ten alle tijde rekening met de wetten van het Hogere Zijn,werk stap voor stap,overwin de angst voor het onbekende en open je ogen in een voor jouw nieuwe wereld...het astrale universum,het oneindige.

laat je innerlijk los
uittreding1.jpg
zweef naar een nieuwe wereld

*Oefen het liefste 'savonds bij een kaarslichtje.
*brand eventueel wat wierrook.
*Bescherm je altijd met de odmantel en het pentagram.
*trek een magische cirkel rond je heen(je kan dit zowel visualiseren als een gezegende zoutcirkel rondom jetrekken)
*kies de betreffende tattwa en let op je ademhaling hierbij.
*ga dan liggen met je hoofd naar het noorden (aardaura).

*ontspan je volkomen en adem diep en ritmisch.
*geef de autosuggestie dat je astrale lichaam na 45 minuten terugkeert en dat je dan ontwaakt.
*geef jezelf nu de opdracht dat je alles herrinnert bij het terugkeren,herinner al je voorvallen en belevenissen zodat je ze kunt noteren.
*sluit nu je ogen en richt je zeer geconcentreert op je ademhaling en op de splitsing.

*richt je oogbollen naar boven en naar binnen,breng katalepsie tot stand die je enkele minuten volhoud.
*ontspan je dan geestelijk geheel en vorm de volgende voorstelling:-Je ziet je astrale lichaam 
                    langzaam losmaken van je lichaam.
                   -je richt je op en stijgt op uit je fysieke lichaam.
                   -een wonderbaarlijk gevoel van vrijheid
                    doordringt je.
                   -al de wetten van de zwaartekracht zijn 
                    doorbroken

*Je staat nu naast je lichaam of je zweeft erboven...je beseft nog niet goed dat degene die je ziet liggen dat je dat zelf bent...misschien zie nog helemaal niets oefen dan het openen van je ogen met je astrale lichaam.
 
*Je kan nu beginnen met de verder oefeningen,doch blijf in het begin in je eigen kamer en oefen het gaan en doen met je astrale lichaam...en onthoud je bent nooit alleen.

obe1a.jpg

obe.jpg

obe1c.jpg

obe1d.jpg

obe1e.jpg
reeds beroemde tekeningen!!!

Oefen in het begin kleine handelingen zoals het verplaatsen van kleine objecten,het openen van een deur of leer tewandelen met je astraal -lichaam zoals met je fysieke lichaam inplaats van tezweven.Neem voor alles rustig de tijd,dat je hier al bent geraakt en je hebt je astraal-ogen kunnen openen is al een machtige en wonderbaarlijke prestatie,een nieuwe wereld die open gaat...doch let altijd goed op en houd je aan de regels van het Heelal,je bent nu in een andere demensie waarin zich andere intentiteiten bevinden en leven,de Engelen zijn overal,ookal zie je hen misschien niet altijd,ze zijn er ...respect is een sleutel!!!

Naast deze "klassieke methode" afkomstig uit het boek van astrale magie zijn er ook nog andere methodes natuurlijk,je moet uitzoeken welke het beste bij je past,doch denk er aan...prana,odmantel en pentagram,altijd je bescherming en reiniging in acht houden.

Robert monroe methode:

1)ga in een donkere kamer in een makkelijke houding
  liggen.
 
2)draag losse kledij en verwijder je juwelen.
 
3)ontspan je diep en blijf bij jezelf herhalen dat je
  alles zult herinneren wat er gebeurt.
 
4)adem door een half open mond.
 
5)concentreer je op een object.
 
6)wanneer andere gedachten binnendringen bekijk ze
  slechts passief.
 
7)maak je gedachten leeg en bekijk alles via gesloten
  ogen.
 
8)aanschouw de duisternis.
 
9)na een tijdje zul je lichtpatronen waarnemen.
 
10)wanneer deze verschijnen in een staat van
    volledige relaxatie zul je jezelf voelen loskomen
    van je lichaam.
 
11)je bent nu in een toestand dat enkel je gedachten
    nog een bron van stimulatie zijn.
 
12)in deze nieuwe staat bevinden zich de uittredingen
    en astrale reizen.
 
13)verlaat je lichaam nu,je word steeds lichter en 
    voelt steeds meer opwaarts stromen.

moderne visualisatie methode:
 
Je kan na het laden van je bescherming en reiniging ook heel modern tewerk gaan indien dit je beter past,zoek altijd een methode die je goed aanvoelt...
 
*ga rustig en ontspannen liggen
*adem ritmisch en diep volgens geleerde methode
*zodra je de juiste trilling voelt opkomen,begin de visualisatie-beeld je in,je lichaam is de startbaan,je innerlijk
                  het vliegtuig.
                 -naarmate de trilling toeneemt rij je verder en
                  sneller over de startbaan.
                 -en je voelt je steeds meer loskomen ,je ziet jezelf
                  als het ware opstijgen,je verliest grip op de baan.
                 -uiteindelijk begeef je je tussen de wolken en vlieg
                  nu verder...
*dit is een voorbeeld van een moderne visualisatie,eenmaal uitgetreden gelden natuurlijk dezelfde wetten en regels als bij de klassieke methode.

angel.jpg

uittreden met behulp van een spiegel:
 
*ga rustig ontspannen zitten voor een spiegel bij kaarslicht.
*adem diep en ritmisch terwijl je jezelf tot in je diepste
  aanschouwd.
*wanneer je zeer ontspannen bent en contact voelt met je
  innerlijkste mannier van zijn ,sluit dan rustig je ogen.
*het laatste beeld houd je nu aan als beginpunt,je ziet jezelf
  in de spiegel doch wat jewil is jezelf in de kamer zien van
  uit die spiegel.
*concentreer je op deze gedachte,wanneer je jezelf en de
  kamer kan bekijken vanuit alle hoeken weet je dat je
  vanplaats veranderd bent,je voelt jezelf ook veel vrijer en
  lichter.
 
Van hier uit kun je nu weer verder gaan met je astrale studies en reizen.

Het maakt dus niet uit via welke methode je het bereikt om uit je lichaam tetreden en astraal tereizen en te studeren,het belangrijkste is dat je dus altijd ten alle tijde goed je prana oplaad,je odmantel krachtig houd en jezelf beschermd via het pentagram of een door je gidsen toevertrouwde zegel.
 
Wanneer je in het Heelal bent,onthoud dan dat je nog steeds,en altijd een mens bent,onthoud dat zelfs de kleinste de engelen veel groter zijn in inteligentie en kracht,Zij Zijn.
 
Weet ook goed dat als je op dit gebied en natuurlijk ook de vorige stappen zoals ademhaling,meditatie of channeling de vrijheid en kennis krijgt door de wil en het respect van Lucifer tot de mens,respecteer dan ook de Engelen en hun wetten der kennis.Volgens de wil van god mogen we ons hier niet mee bezig houden en is alle kennis verboden,de mens moet dom blijven en enkel gehoorzamen,dat is ook een keuze voor degene die dat wensen,maar wij staan achter "de weg van Lucifer"...vrijheid,wijsheid en vooral de waarheid.
 
 
CAVE MEMOIRE LUCIFER